A fogsor fejlődése

A fogsor fejlődik, ami alatt azt a folyamatot érjük, amíg kialakulnak a fogak végleges felépítése, és azok megjelennek rendeltetési helyükön. Az állati és az emberi fogsor fejlődésének vannak közös vonásai. Az embereknek két fogsorok van, az egyik a tejfogak, a másik a marandó fogak. A legtöbb állatnak ennél több lehetősége van, a cápáknak például fogvesztés esetén pár napon belül új foga nő. A krokodil lemarad ettől a teljesítménytől, de még neki is negyven fogsora van.

A fogak fejlődésnek nagy szakasza van.

  • csíra szakasz
  • sapka szakasz
  • harang szakasz
  • korona szakasz

A fogsor kialakulása során ez a négy szakasz nem mindig különíthet el egymástól élesen.