Nálunk akciós a fix fogsor ára

A mechwartdental.hu oldalhoz tartozó rendelőben (Elérhetőségeinket megtalálja, ha rákattint bármelyik menüpontunkra. A mellékoldalakon, jobb oldalon ott lesz az információ.) állandó jelleggel akciós a fix fogsor ára. Mekkora ez a kedvezmény? Mennyire ment le nálunk a fix fogsor ára? Elég nagy mértékében, ugyanis nálunk maga a protézis teljesen ingyenes. (Ez elsőre talán hihetetlenül hangzik, pácienseink rá is szoktak kérdezni.) Amiért fizetni kell az a behelyezéséhez kapcsolódó szolgáltatások. Díjaink így főleg a beültetett titánból készült mini implantátumok mennyiségétől függ. Ez általában állkapocs csontonként négy – négy, vagy pedig hat – hat darab szokott lenni. Az a probléma jellegének, és a csontállomány minőségének a függvénye. Így a fix fogsor ára teljesen pontosan (és tényleg teljesen pontosan, hiszen nálunk nincsenek rejtett költségek) az első konzultáció alkalmával fog kiderülni.